• As inscricións a 15ª ANDAINA BISBARRA DO SAR finalizarán o xoves 24 marzo 2022 23:59:00h. ou ao completar a cota de prazas dispoñible
  • Nº de inscritos confirmados: 248
  • Nº de inscritos pendentes de pago: 0
Elixe unha opción
Datos do equipo

Validación ITRA
= campos obrigatorios
Gastos administrativos:
Prezo Inscrición:
Prezo total inscrición:
Cartón de Credito ou Débito

Cartón de Credito ou Débito
(Gastos de xestión xa incluídos)