Information - 1º TIRADA I LIGA COMUNIDAD VALENCIANA EN AIRE LIBRE 2021

1ª TIRADA DE LLIGA D’AIRE LLIURE 2021

 

Despés de la reunió de Clubs del 3 d’abril, per establir el repartiment de competicions entre els clubs sol·licitants, la primera tirada de lliga es quedà sense adjudicar, per això la Federació s’encarregarà de la seua organització.

 

Esperem poder començar la temporada d’aire lliure sense haver de anul·lar cap com va passar en la temporada de Sala.

 

Estem a l’espera de l’autorització de Xest per a fer aquesta competició, a no ser que l’autoritat sanitària ho prohibisca, no pensem que hi haurà cap problema en poder realitzar-la.

 

Lògicament amb totes les mesures pertinents en aquesta situació i limitació tant d’aforaments i públic, per tant anem a fer l’esforç per fer-lo, si la situació ho permet a la data estipulada, en cas contrari vos avisaríem de forma immediata.

 

Se celebrarà el dia 18 d’abril de 2021, si el número d’inscrits superara la capacitat de la instal·lació es faria un torn de tir el dissabte 17 de vesprada, a les instal·lacions del Complex Educatiu Xest, al camp de tir, en aquests cas es comunicarà de forma immediata.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1ª TIRADA DE LIGA De AIRE LIBRO 2021


Gastado de la reunión de Clubes del 3 de abril, para establecer el reparto de competiciones entre los clubes solicitantes, la primera tirada de liga se quedó sin adjudicar, por eso la Federación se encargará de su organización.


Esperemos poder empezar la temporada de aire libre sin tener que anular ningún como pasó en la temporada de Sala.


Estamos a la espera de la autorización de Cheste para hacer esta competición, a no ser que la autoridad sanitaria lo prohíba, no pensamos que habrá ningún problema en poder realizarla.

Lógicamente con todas las medidas pertinentes en esta situación y limitación tanto de aforos y público, por lo tanto vamos a hacer el esfuerzo para hacerlo, si la situación lo permite a la fecha estipulada, en caso contrario os avisaríamos de forma inmediata.


Se celebrará el día 18 de abril de 2021, si el número de inscritos superara la capacidad de la instalación se haría un turno de tiro el sábado 17 por la tarde, en las instalaciones del Complejo Educativo Cheste, en el campo de tiro, en este caso se comunicará de forma inmediata

This event is possible thanks to: